Ženski i muški princip i joga

Srećan 8. mart svima, posebno ženama ali i muškarcima!

Hatha joga u osnovi je joga, povezivanje (od sanskritske reči yuj što znači vezati ili ujediniti) muškog i ženskog principa. Ha označava sunce, pingala nadi (solarni energetski kanal), levu hemisferu mozga i muški princip. Tha označava mesec, ida nadi (lunarni energetski kanal), desnu hemisferu mozga i ženski princip. Prema svara jogi na svakih sat, do sat i 20 minuta smenjuje se aktivni energetski kanal. Kada je pingala nadi aktivan pretežno smo usredsređeni na budućnost, raspoloženje nam je ekstrovertno a razmišljanje logično i analitično. Kada je ida nadi aktivan više smo usmereni na prošlost, introvertni i ovde bujaju kreativnost i osećajnost. Prema svara jogi time što opažamo koja je nozdrva aktivna, a samim tim i koji nadi, možemo svoje aktivnosti uskladiti i najbolje iskoristiti energiju koja nas napaja.

Ovaj tekst pišem na dan žena kako bih podstakla na jednu drugačiju perspektivu. Joga nas uči vrednovanju svega što je deo nas i prirode, i postavljanju stvari na svoje mesto, usklađivnju svega što radimo. Muški i ženski princip su simbolično prisutni u čitavom pojavnom svetu. Negiranje i pogrešno vrednovanje bilo kog od ova dva principa vodi u distorziju. Današnji feminizam, čini se, iako zagovara ženska prava i osnaživanje žena deluje da ponovo, verovatno nesvesno, naglašava taj, nazovimo ga, nametljivi muški princip. Identitet je uvek odnos, a današnji imaginarni identitet žene koja uvek izgleda savršeno, opterećene karijerom, a koja se uz to nije potpuno oslobodila kućnih obaveza, stvara preveliki pritisak. Rezultat toga često je nedovoljna ostvarenost i na polju karijere, i u ulozi majke i negovateljice doma (a i u mnogim drugim poljima života). Bombardovane silnim predstavama ženskosti zapale smo u svojevrsnu krizu identiteta. Sve ovo vodi u lično, a zatim i globalno nezadovoljstvo.

U prošlosti, pre borbe za ženska prava, ženski svet je većinom bio unutar porodičnog domaćinstva. Tada je višečlana porodica mogla da živi pretežno od muškarčevog privređivanja. Kako to da je danas toliko teško porodici sa 2 roditeljske plate da opstane? Da li je žensko oslobođenje ropstvo skriveno u drugoj odori? Možda ove moje reči deluju grubo. Mislim da je neki pomak u ženskim pravima i diskursu o ženama učinjen. Ali smatram da je sledeći korak još bitniji. Žena (kao i muškarac) treba da ima pravo da izabere život kakav njoj odgovara, bilo u ulozi majke i negovateljice doma, bilo kao žena od karijere (naravno da su i kombinacije prihvatljive, a sve u skladu sa prirodom individue). Nijedan od tih izbora ne treba da bude doživljen kao manjkav, već kao čitav jedan horizont koji razvija njene veštine, baš one koje su joj značajne.

Zašto je ovo bitna tema? Pa zato što se vrednost žene (ali i vrednosti koje se smatraju ženskim mada prisutne u oba pola) i danas zanemaruje, što pravi brojne probleme u našem društvu. Ako je neka žena domaćica na nju se često gleda sa nipodaštavanjem. Ako se prvenstveno posvetila karijeri i nema decu onda je često zapitkivana na tu temu i ponovo na meti kritike. Dakle, jedino ukoliko dostigne pomenuti zamišljeni ideal biće uvažena od strane društva, a taj ideal zahteva veliku količinu energije. Naša globalna kultura pretežno je maskulinocentrična, te akcenat stavlja na kompetitivnost. Zašto je većina uvaženih ličnosti muškog pola? Zato što su imali luksuz usmeravanja na tu jednu ili par stvari koje su ih interesovale, dok su žene žonglirale sa 100 obaveza. Drugi razlog je taj što su žene pretežno bile usmerene na negu, darujući svoju energiju. One su bile majke, vaspitačice, supruge, isceliteljke, savetnice, proročice, muze, umetnice i baštovanke. Zar ovo nisu uloge vredne divljenja, značajne za čitavo čovečanstvo?

Uz pomoć joge ja sam pronašla svoju darmu, svoj životni put i ulogu. Primenjujem i sunčeve i mesečeve kvalitete, vrednujući ih podjednako i ispoljavajući ih na sebi svojstven način. Pamtim da je moj životni put samo moj, istovremeno ne zaboravljajući da sam ja deo ovog ekosistema koji je svet.

Izvor:

1. Svami Muktibodhananda Sarasvati. “Svara joga : Tantrička nauka moždane respiracije”, prevod Dragane i Dragana Lončara.
2. Predavanja Dragana Lončara u Vidya Yoga školi za instruktore joge.