Simboli podsvesti

Simboli podsvesti su neizmerno zanimljiva tema, i neki od najcenjenijih umova psihoanalitike, poput Karla Gustava Junga, posvetili su svoj život njihovom proučavanju. Kao psihoanalitičar i terapeut, Jung se suočio sa ogromnim potencijalom koje snovi pružaju, čije proučavanje simbolike je sjajan metod za lični razvoj.

Hajde da krenemo od početka, od definisanja pojmova.

Šta su simboli? A šta podsvest?

Dakle, krećemo od pojmova u nazivu teksta. Simbol je određena predstava koja ukazuje na dublja značenja. Najčešće se vezuje za slike, međutim i reči mogu imati simbolična značenja. Termin podsvest ukazuje na skriveni deo uma, čije delovanje obično izmiče svesti pojedinca. Simbol koji se obično koristi um je santa leda u vodi. Svesni um je deo sante koji se vidi iznad površine, dok je podsvest ispod nivoa vode. Iako je Jung pravio razliku između svesnog, podsvesnog, nesvesnog i kolektivnog nesvesnog, ja ću sve ono što se ispod svesti krije obuhvatiti terminom podsvest.

Zanimljivo je da je Jung do otkrovenja o nivoima uma došao kroz san. Sanjao je kuću koja ima 4 nivoa. Na najnižem nivou je, pronašao prostoriju koja je ličila na pećinu, sa kostima i grnčarijom, što je podsećalo na ostatke drevne, primitivne kulture. Tako je došao i do ideje o kolektivnom nesvesnom, o čemu ću pisati niže.

Moć simbola

Karl Gustav Jung je kroz rad sa svojim klijentima došao do zaključka da simboli koji se javljaju u snovima, ili u vizijama, imaju potencijal da pomognu individui da se razvije. Termin koji je Jung koristio za lični razvoj je individuacija. Ovaj termin podrazumeva da je svaka individua posebna, i da je cilj njenog života upoznavanje sebe i oblikovanje života u skladu sa sobom. To je izvor istinske sreće.

Kako simboli pomažu u procesu individuacije? Naime, kroz psihoterapiju, Jung se susretao sa mnogim ljudima koji su se negde “zaglavili”. Međutim, nisu bili u stanju da uvide gde. Njihova svest nije bila spremna da to sebi obznani, i često bi problem videli negde drugde. I dok standardni jezik nije mogao da izrazi gde se nalaze njihove blokade, jezik simbola je to mogao. Potrebno je bilo čuti ga.

Zato se Jung opsežno bavio proučavanjem simbola, tražeći od svojih pacijenata da vode dnevike snova. Otkrio je da snovi sadrže prikaze potisnutih sećanja i emocionalnih čvorišta, individualne simbole, simbole u vezi sa kulturom kojoj pripada osoba, ali i univerzalne simbole, i simbole iz kultura sa kojima se osoba nikada nije susrela, niti je bila spremna da ih razume.

Ponekada, snovi su bili predviđajući, i najavljivali značajne događaje u životu sanjača ili njemu bliskih ljudi. Sve ovo ukazuje na značaj simbola za pojedinca na putu individuacije.

Simbolima do individuacije

Džozef Kembel je, kroz svoje proučavanje svetske mitologije, došao do centralnog simbola mita – simbola heroja. Heroj je ostvarena individua. Svako od nas je heroj sopstvene životne priče, a ako se tako ne osećamo znači da smo pogrešno skrenuli na svom putu. Simboli nam otkrivaju kuda da se krećemo, gde da usmerimo svoju pažnju. Gde je naša ahilova peta? Ko je naša dobra vila? Kako da dođemo do svetog grala?

Svako od nas ima snage i slabosti, centralne teme svoje ličnosti. I svako od nas je došao sa specifičnim karakteristikama, talentima koje se savršeno uklapaju u slagalicu postojanja. Ako doživljavamo trenje ili imamo osećaj nepripadanja, to je ukazatelj da neki deo treba išmrglati, dok drugi možda nismo izgradili u dovoljnoj meri.

Život je dinamičan i neprestano nas usmerava. Na nama je da postavimo pitanje, da li sam spremna/an da krenem?

06. aprila u 17:00 u našem studiju imaćemo radionicu pod nazivom Meditativna art terapija. Kroz jogu i joga nidru povezivaćemo se sa simbolima, koje ćemo uz pomoć umetnice Aleksandre Saške Kostić, preneti na platno, i kroz slikanje i promišljanje se približiti tom simbolu. Slikaćemo univerzalne simbole, značajne za svakog čoveka, bez obzira na kulturnu pozadinu. Saznaj više o radionici putem linka.

Piši mi da rezervišeš svoje mesto na radionici!

Izvori:

  1. Emisija “Heroj sa hiljadu lica” u kojoj je gostovao Džozef Kembel.
  2. Jung, K. G. “Čovek i njegovi simboli”.
  3. Jung, K. G. “Psihologija i alhemija”.