Samoposmatranje i prepreke na delu, sutre 2.10 – 2.16

Za početak ćemo se podsetiti koje su to prepreke u opažanju, jer ćemo se u daljem tekstu podrobnije baviti njima, odnosno njihovim posledicama i pitanjem na koji način ih prevenirati. Dakle, prepreke su nezanje, lažni identitet, preterane vezanosti za zadovoljstva, prejake odbojnosti kada su neprijatnosti u pitanju i strah od neizvesnosti. Više o samim preprekama pronađi na: https://myrtleyoga.com/2022/12/23/sloboda-i-sutre-1-47-2-3/.

2.10 “Kad izgleda da te prepreke nisu prisutne, važno je biti budan (na oprezu).”

Istočnjačka filozofija i mudrost naglašavaju potrebu stalnog promatranja. Tako Ji đing objašnjava da se periodi preovladavanja janga, aktivne energija, smenjuju sa periodima kada dominira jin, pasivna energija. Iako se oni često tumače kao pozitivna i negativna strana spektra, prema Knjizi promena oni prosto jesu. Tumačenje nijh u terminima pozitivno ili negativno bilo bi kao da kažemo da je spavanje loše a budnost dobra, ili da je oseka loša a plima dobra. Ovakvo tumačenje moglo bi se dovesti u vezu sa delovanjem prepreka o kojima smo govorili. U jin periodima, kada su nam energije prirodno niske, preporučuje se da se povučemo iz socijalnog života, ili ako situacije od nas zahtevaju interakciju, da ostanemo pri svojim moralnim principima.


2.11 “(Kad su prepreke odsutne) Nastupa napredovanje ka stanju refleksije kako bi se smanjio njihov uticaj i kako bi se sprečilo da preovladaju.”

A evo i šta da činimo kada su prepreke odsutne, ili u kineskoj terminologiji kada je jang aktivan, kada smo puni energije i u stanju da jasno rasuđujemo. I dalje, međutim, ostajemo budni, prisutni, i bavimo se samoposmatranjem, ali i bivamo delatni u svetu jer je ovo period kada možemo očekivati rezultate.

2.12 “Naša dela i njihove posledice su pod uticajem tih prepreka. U trenutku kad nešto činimo, te posledice mogu, ali ne moraju biti očigledne.”

Navešću banalan primer. Recimo da organizuješ žurku. Poslala/o si pozivnice svim ljudima, i osećaš se zadovoljno svojim malim postignućem. Ono što u tom trenutku nisi znala/o je da je sa spiska izostavljena jedna osoba iz društva. Dakle, aktivna je bila avidya, neznanje, a možda i recimo dveša, neka vrsta odbojnosti prema toj osobi, koja nije bila evidentna. Tek nakon žurke saznala/o si da se ta osoba uvredila, i možda krenula da priča nešto loše o tebi. Sve ovo dogodilo se usled nepažnje. Ceo život je ispunjen sličnim primerima, a nekada je i mnogo teže unapred odrediti koje će biti potencijalne posledice, jer sve se menja.

2.13 “Sve dok te prepreke preovlađuju, one će uticati na naše postupke u svakom pogledu: u njihovom izvršavanju, trajanju i njihovim posledicama.”

U prevodu, sve što radimo i ceo naš život je pod uticajem tih prepreka, ukoliko ih nismo svesni i ne radimo na njihovom zaobilaženju. Perspektiva joge je da sa stalnom pažnjom i vežbom vremenom bivamo u stanju da ovladamo sobom i vlastitim životom. Svaki početak je težak ali biće sve lakše.

2.14 “Posledice nekog dela biće bolne ili povoljne u zavisnosti od toga da li su prepreke bile u samoj zamisli ili izvršenju tog dela.”

Dakle, prvo razmislimo koji je naš cilj, imamo li dovoljno znanja o njemu, i kojim koracima mu možemo prići, kao i koje nas pobude ka njemu vuku. U početku ćemo verovatno biti spori i trapavi, ali vežba čini majstora. Ukoliko je svako naše delo slobodno od grešaka za nas nema granica.

2.15 “Bolni efekti bilo kakvog objekta ili situacije mogu da budu posledica jedne od sledećih stvari: promene u objektu koji se opaža, želje da se ponove prijatna iskustva i snažnog efekta uslovljavanja iz prošlosti. Pored toga, promene unutar pojedinca takođe mogu da tome doprinesu.”

Ne samo da se svet stalno menja, već se i mi menjamo. To je ono što doprinosi zanimljivosti života, ali i znatno otežava ovu igru zvanu život. Dobro je, ipak, da poznajemo njena pravila kao i mehanizme po kojima i mi sami delamo.

2.16 “Bolne posledice, koje će se verovatno pojaviti, treba predvideti i izbeći.”

Iz ovog razloga mudri ljudi ne pričaju mnogo, a njihove reči su neizmerno duboke. Svaka naša reč i delo pravi odjek u svetu po principu akcije i reakcije. Nadam se da će ove moje reči doprineti tebi koji čitaš u daljoj kontemplaciji i samopreispitivanju. Za kraj bih napomenula da problemi prevođenja i tumačenja uvek postoje, te pozivam zainteresovane čitaoce da ispitaju različite izvore i dođu i do sopstvenih gledišta.

Reference:

Desikačar. 2015. “Srce joge: Razvoj lične prakse“. Babun, Beograd.