Putovanje umom i sutre 3.21 – 3.29

Putovanje umom se nastavlja uz Patanđalijeve joga sutre koje polako postaju za naše poimanje paranormalne. U prošlom tekstu govorila sam već o tome mi svakako živimo na neki način u paralelnim svetovima. Ono što je za nekoga stvarnost za drugoga može biti nedostižno i nedokučivo. Tako na primer morski krastavac ne može pojmiti kako jedna ptica živi. Istovremeno je i nama čudo hodanje po vodi, ali stenici gazivodi je to svakodnevnica. A da ne govorimo o tome da postoje bića koja svetle, poput svica! Bio je to pravi kvantni skok, evoluciono čudo, kada je prvi svitac zasvetleo. No, hajde da vidimo kako jedan čovek može da zasvetli.

3.21 “Samjama na odnos između osobina tela i onoga što utiče na njih može da čoveku pruži način da se stopi sa svojim okruženjem tako da se njegov oblik ne može uočiti.”

Ova, kao i par narednih sutri, spadaju u domen sidhija, jogičkih moći. Uvek se tragaoci na duhovnoj stazi upozoravaju da sidhiji nisu cilj sam po sebi, već da oni mogu doći kao posledica napora u smeru duhovnog uzdizanja. Naišla sam na zanimljivo tumačenje jednog jogija. On kaže da se jogi stapa sa sredinom ne tako što dodaje kvalitet nevidljivosti, već tako što oduzima kvalitet vidljivosti, što je standardni kvalitet tela. Dodaje da je element vatre, taj koji je vezan za čulo vida. Jogijev zadatak je da samjamom detaljno upozna telo i prilagodi ga tako da ukloni njegovu vidljivost. Kako tačno, ostaje da “vidimo”.

3.22 “Rezultati dela mogu biti trenutni ili odloženi. Samjama na to može čoveku dati sposobnost da predvidi pravac budućih dela, pa čak i svoju sopstvenu smrt.”

Akcija i reakcija deluju u našem svetu. Ono što doprinosi zbrci je što reakcija nekada može toliko da zakasni da nismo u stanju da razumemo šta je njoj doprinelo. Mnoge duhovne tradicije beležile su ljude koji su znali kada će i kako umreti. Duhovne prakse čiste i pojačavaju naša čula, čak i ona kojih možda i nismo svesni. Trataka, pogled na plamen sveće, je jedna od najpoznatijih jogičkih praksi za jačanje intuicije.

3.23 “Razne osobine, kao što su blagonaklonost, saosećanje i zadovoljenost mogu se istražiti pomoću samjame. Na taj način čovek može da nauči kako da pojača odabrani kvalitet.”

Ovi kvaliteti se smatraju pozitivnim i jogiji teže da ih u sebi neguju. Prema nekim novim istraživanjima, naše telo ne razlikuje imaginaciju od realne situacije. U tom smislu, kada razmišljamo o ovim lepim kvalitetima i emocijama, naše telo kreće da stvara hemijske reakcije koje su jednake tome. Na taj način mi zaista i postajemo više blagonakloni, saosećajni i zadovoljni. Otelovljujemo to. Ponekad pred kraj časa radimo ovu vežbu promišljanja, koja je i dalje daleko od samjame po svom intenzitetu, kontemplirajući o nekom od ovih kvaliteta. To ima potencijal da tansformiše naš karakter.

3.24 “Samjama na fizičku snagu slona može čoveku dati snagu slona.”

U knjizi Majkla Talbota “Holografski univerzum” objašnjava se da je pojavna stvarnost poput holografa koji odražava to jedno u bezbroj primeraka. Slon se sastoji od istih elemenata kao i mi, samo ih odražava drugačije. Ako smo mi jedno i sa slonom možemo se povezati na njegov kvalitet snage. Naravno, ako smo meditacijom uspeli da prevaziđemo ovaj kavez koji nazivamo “ja”.

3.25 “Usmeravanje uma na samu životnu silu i održavanje tog pravca pomoću samjame dovodi do sposobnosti da se opaze tanane suptilnosti i da se razume šta sprečava duboko zapažanje.”

Naišla sam na dosta drugačiji prevod ove sutre na sajtu čiji link možeš pronaći niže. Uvek upozoravam čitaoca da prevodi i tumačenja mogu varirati, i zato je poželjno istraživati. U kontekstu ovog prevoda dodala bih da poznavaoci energije imaju mogućnost da osete šta je u harmoniji a šta nije, i to im daje dublje odgovore. Tako, recimo, ispitivanje energije, ili životne sile određene osobe, može se ustanoviti da li ona laže. Ukoliko laže njena energija će opasti. Na isti način možemo ustanoviti da li je neka hrana za nas zdrava ili nije, da li je određeni organ snažan ili nije. Sadhguru je, recimo, spominjao da se rudrakša mala (indijska brojanica) može koristiti poput klatna, i da će se drugačije klatiti iznad uredno složenog kreveta, ili neuredno. Ukoliko ste nekada koristili visak znate da on drugačije reaguje na “da” i na “ne”.

Iz svega priloženog možemo zaključiti da, ukoliko razvijemo našu pažnju u toj meri, u stanju smo da osetimo i u kojim trenucima nam ona beži. Svara joga, recimo, govori da u našem telu je u svakom trenutku dominantan određeni element. S obzirom da svaki od njih ima svoje karakterisitike, poželjno je da uskladimo svoje aktivnosti sa njima. Tako se, recimo, u knjizi Svara joga kaže da kada je vatra aktivna: “najbolje je da ne izlažete svoje mišljenje ni o čemu, inače ćete upasti u neprilike.” Oni utiču ne samo na to kako će nas sredina doživeti, već i na to kako ćemo mi nju.

3.26 “Samjama na Sunce daje široko poznavanje planetarnog sistema i kosmičkih regiona.”

S obzirom da ljudi ranije, makar koliko nam je poznato, nisu imali alate poput teleskopa, morali su da razvijaju svoje unutrašnje alate. Uvek sam se fascinirano pitala kako su ljudi tada toliko znali o prirodi, kada je nauka još bila nerazvijena. Naredne sutre to objašnjavaju.

3.27 “Samjama na Mesec daje iscrpno znanje o položaju zvezda u različito vreme.”

Današnjem čoveku kome je svetlost grada i uređaja zasenila mesečinu ovo je nemoguće. Ipak, nema lepšeg ekrana od zvezdanog neba.

3.28 “Samjama na Zvezdu Severnjaču daje nam znanje o relativnom kretanju zvezda.”

Severnjača je jako intrigantna zvezda jer ona je iz naše perspektive središnja tačka na nebu oko koje se sve okreće. Zato se položaj drugih gleda u odnosu na nju. Intrigantno je i pitanje da li je ona središnja, nepomična tačka i za druge bliže planete. Postoji li neka centralna prava, osa Univerzuma? Ono što znamo jeste da je Severnjača u sazvežđu blizanaca, dok je centar naše galaksije u ravni sa sazvežđem strelca. Nadalje, ako nam je ta tema inspirativna, možemo razvijati samjamu na nju.

3.29 “Samjama na pupak daje nam znanje o raznim organima tela i njihovom rasporedu.”

Na isti način, većina naših organa smeštena je u okolini pupka. Jogiji su poznavali funkciju različitih organa, pa čak i način na koji obližnje žlezde sa unutrašnjim lučenjem utiču na telo i um, iako su hormoni novije otkriće moderne medicine. Sve to govori o neverovatnim mogućnostima našeg uma koji su nam na raspolaganju.

Narednog meseca na časovima ću citirati sledećih 9 sutri, koje ću dublje tumačiti ovim putem.

Cilj naše prakse jeste da očistimo telo unutrašnjim plamenom (tapas), kako bismo pripremili um za više poduhvate.

Želiš da vežbaš sa mnom? Izvoli moj kontakt.

Izvori:

https://www.swamij.com/yoga-sutras-31737.htm
Desikačar. 2015. “Srce joge: Razvoj lične prakse“.
Svami Muktibodhananda Sarasvati. “Svara joga: Tantrička nauka moždane respiracije”.