Još jedan razgovor sa Univerzumom

Nakon protesta i propratnih zbivanja od preksinoć ostala sam malo zbunjena (Pronaći detaljnije na linku https://sentientspace.net/2020/07/09/miris-protesta-i-promena/). Dragi i ja smo razgovarali i pokušali da shvatimo pouku. Pošli smo od premise da Univerzum kroz svaki događaj provlači svoju lekciju i skriveni smisao dat čoveku na tumačenje. Ipak, u teškim životnim situacijama često nije lako pronaći taj blagoslov i ljubav utkanu u sjajnu materiju Kosmosa. Odlučila sam da za mudrost upitam Ji Đing, koji me nikada do sada nije izneverio. Ji Đing je, kao što sam u nekom od prethodnih tekstova pisala, stari kineski spis i metod proricanja. On omogućuje čoveku da komunicira sa sveprisutnom silom, Bogom, tvorcem – koje god ime nadenete tom sveprožimajućem fenomenu koji čini čitavo postojanje.

Nakon 6 bacanja novčića, uz koncentraciju nad pitanjem i pažljivim beleženjem rezultata bacanja, dobila sam odgovor. A pitanje je glasilo: “Koja je pouka meni lično namenjena u vezi sa dešavanjima od preksinoć?”. Ali odgovor nije bio strogo ličan. Bio je sadržan u heksagramu pod brojem 7. Na gore priloženoj slici ćete videti odgovor.

Shvatila sam onda da sam isti taj odgovor dobila pre mesec dana. Tada sam ga zbunjeno čitala sa dozom sumnje. Pomislila sam: “O čemu ovaj govori? Kakva opasnost? Moj život je prilično miran već izvesno vreme.”. Ali nisam predugo čekala. Pripremio me je. Krenula sam da gajim u svome srcu prihvatanje, poverenje i veru. Molila sam se: “Neka bude volja tvoja. Ja ne vidim sve ono što ti vidiš. Pomozi mi da budem u skladu.”

I sada mi je jasno. Nadam se od srca da se sukobi građana i organa vlasti mogu zaobići. Čini se za sada da smo razumeli da ne smemo da nasedamo na provokacije, i da treba da insistiramo na mirnom i dostojanstvenom protestu. I povrh svega se nadam da će se, baš kao što je Ji Đing rekao, pojaviti neki sposoban i mudar predvodnik, neko ko je u stanju da izvede narod na pravi put. Svi protesti nemaju smisla ukoliko ne dođe do dubinske promene. A naše društvo vapi za promenama već decenijama. Želimo sistem koji brine i o kolektivu, i o prirodi i o širem društvu, a ne samo o volji pojedinaca. Želimo smislen i stabilan sistem. Želimo posvećenu i obrazovanu vlast, stručne ljude kojima je politika poziv, način da služe svojoj zajednici, a ne hir i ostvarenje plitkih interesa. I dalje od toga, želimo da struka vredi, da rad bude radost. Potrebna nam je promena vrednosti u društvu, kultura koja neguje čoveka u svim njegovim plemenitim aspektima. Želimo život dostojan svesnog bića!
Neka bude!