Joga i rad na sebi: jogom do unutrašnjeg mira i stabilnosti

Joga je sredstvo za transformaciju i postizanje unutrašnje mira. Na najopipljivijem nivou, najpovršnijem nivou to je neosporno, evidentno je. Ali ono što je nevidljivo, ono što je iza granice tela, tu se odvija ključna borba. Pod broj jedan, i dolazak na čas je pobeda na unutrašnjem nivou, jer um teži da pobegne od novih stvari. On je kao mlin, melje ono što mu je poznato dok mu se ne doda novo. Srećom po nas, život nam sam ponekad ubaci nešto novo, primoravajući nas na promenu.

Moj primer, potraga za mirom

Jako rano sam shvatila značaj rada na sebi, kao i značaj unutrašnjeg mira. Prepreke sa kojima sam se susretala, poslužene od strane života, bilo u vidu neslaganja sa ljudima kojima sam okružena, nezadovoljstva finansijskom situacijom, društvom, silni strahovi i nesigurnosti, primorale su me da se suočim sa time da glavni odgovorni, i jedini na koga mogu istinski da utičem, sam ja sama. Shvatila sam da ono što mi treba je promena, jer sam uvidela šablon koji se ponavlja. Ali nekako, koliko god noći bih provela razmišljajući o svemu tome, sa velikim žarom i neretko osećajem da sam do nekih rešenja došla, ponovo bi slična situacija iskočila.

Najveći šok sam doživela kada sam jedne noći prilikom pisanja dnevnika odlučila: “Hajde da vidim o čemu sam razmišljala pre godinu dana i šta mi je to bilo bitno.” Gotovo istog datuma, u razmaku od godinu dana +- 3 dana, pisala sam, na moje zaprepašćenje, o gotovo istom emotivno-misaonom šablonu. Neverica! Šta ja vrtim sve vreme! Sav moj mentalni napor, i vera u to da samoanaliza ima rezultate, pao je u vodu. Bila sam ljuta na sebe, razočarana. Osećala sam se kao uhvaćena u vir, ne videći ništa za šta bih mogla da se uhvatim. Tonula sam, a moj mentalni vrtlog samo je to pojačavao. Sve te knjige o psihologiji i samopomoći koje sam čitala najednom su mi delovale besmisleno. Kuda sada, u očaju sam se pitala.

Putokazi do mira


Srećom, kroz knjige sam se približila konceptima iz raznih sfera spiritualnosti i one su mi otvorile put ka jogi. Ne znam tačno šta, ali nešto me je privuklo ka njoj, iako nijedna od tih knjiga nije bila posvećena jogi, mada su često govorile o meditaciji. Kada sam krenula na časove po prvi put sam spoznala dugotrajno stanje mira. I, mada otpori nisu odmah nestali, znala sam sada kako do utočišta. Sve te misli koje su delovale toliko značajno utišale su se, i mogla sam da čujem melodiju tišine koja me je opijala. Mogla sam da osetim lakoću koraka, tople zrake sunca, da vidim ples trave na vetru i igru dece i pasa na valovitoj ceračkoj livadi. U ovom svetlu krstaški ratovi koje sam, pod sloganom ispravnosti, protiv sebe vodila, postali su pometnja svetlosnim godinama udaljena od istine.

Omotači sopstva i rad na sebi


Zahvaljujući iskustvu joge (u prevodu jedinstvo) osvestila sam da samo razmišljanje ne vodi nikuda, jer promena mora da se doživi, oseti na svim nivoima bića. Puko mozganje bez tog AHA efekta samo je zavaravanje i trošenje energije. Znaš taj osećaj. To se zove spoznaja, kada celo biće zavibrira, na svim nivoima, i pojavi se iskra razumevanja da ovo ja više nije isto. Ali kako doći do toga?

Celu misteriju ne mogu odgonetnuti, jer Univerzum je taj koji donosi finalni sud, inače bismo se opet samozavaravali, bicajući koliko smo vešti u tome. Potrebno je i ono što se naziva milost. Za tumačenje ću se, međutim, poslužiti teorijom omotača – koša.

Naime, u jogi se kaže da je sopstvo, atman, prekriveno sa 5 koša. To su:

  1. Anamaja koša (Annamaya kosha);
  2. Pranamaja koša (Pranamaya kosha);
  3. Manomaja koša (Manomaya kosha);
  4. Vigjanamaja koša (Vijñānamaya kosha);
  5. Anandamaja koša (Anandamaya kosha).

Omotači su poredani od najgrubljeg do najsuptilnijeg. Međutim, oni nisu odvojeni i u sadejstvu su jedni sa drugima. S obzirom da nisam mnogo izučavala sanskrit poslužiću se tumačenjem mog učitelja Lončara. Anamaja koša se tumači kao telo hrane, odnosno fizičko telo ili omotač, pranamaja koša kao energetski, manomaja koša kao mentalni, vigjanamaja koša kao kauzalni ili ideološki, i na kraju anandamaja koša kao omotač blaženstva. Reč maya inače se prevodi kao iluzija. Možda je u ovom kontekstu bolje upotrebiti reč veo, jer ona skriva suštinu, to veliko JA koje je Univerzum. Naše malo ja kolekcija je i specifična konsetlacija ovih 5. nivoa, ali suština nam je ista. Svet je tako slojevita igra iluzija.

Na osnovu ovog gledišta, i poučena svojim iskustvom sa jogom, shvatam da do promene u pojavnom svetu dolazi kada ona prodre i aktivira sve nivoe bića. Delotvornost joge ogleda se u ovom njenom shvatanju i sveobuhvatnom pristupu.

Primena i dostizanje mira


Što bi Edo Maajka rekao: “Ali znat’ nije dosta, treba to i primjenit’.” (pesma No sikiriki) To je ono što je falilo u svim mojim epizodama razmišljanja ranije. Ne samo mentalni napor i trud, već i fizički i energetski. Shvatam sada da joga svojim vežbama pravi plodno tlo za rast bića. One disciplinuju um da istraje i povrh želje za begom, aktiviraju energetske puteve i centre, umiruju žamor u glavi i otvaraju prostor za uvide, jednostavne a primenljive u gotovo svakom aspektu života. Promišljanje se nastavlja, ono nije izlišno, ali razumevanje postaje šire, uviđajući da svi događaji nose određeni znak, usmerenje.

Na ovaj način se topi opiranje životu i životnim okolnostima, a zapravo se topi opiranje sebi, jer mi smo taj Univerzum. Sva iskustva smo mi i ono od čega bežimo smo takođe mi. Aha momenti postaju češći i naš život samim tim biva intenzivniji. Životne okolnosti se brže menjaju jer je unutrašnja stagnacija iščezla.

Za kraj bih dodala da svaka metoda, baš iz razloga što omotači interaguju jedni sa drugima, donosi određene rezultate. Do promene, ipak, dolazi brže ukoliko koristimo sve prilaze koji su nam na raspolaganju, ne zaboravljajući pritom da je ishod u rukama sveznajućeg. Poklanjamo se njegovoj volji, jer on je više JA.

Volela bi sa mnom da vežbaš jogu, i započneš rad na sebi kroz više slojeva?

Pridruži nam se na časovima.

Vežbamo hatha jogu:
Ponedeljkom i petkom u 08:00.
Ponedeljkom, sredom i petkom u 18:30.

Prenatal jogu:
Ponedeljkom i petkom u 10:00.

Rezerviši svoje mesto.