Joga i introspekcija

Joga i introspekcija stoje u jakoj vezi. Introspekcija, odnosno samoposmatranje spada u jogički kodeks ponašanja prema sebi – nijamu. Sanskritski termin za introspekciju je svadhjaja. Pored introspekcije, nijamu čine čistota, zadovoljstvo, posvećena disciplina i predavanje izvoru višeg znanja, tj. predavanje volji Univerzuma.

U daljem tekstu bavićemo se time šta je introspekcija i koji je njen značaj. Uz to predložiću alate koji su meni od velike pomoći na putu samospoznaje.

Zašto se bavimo introspekcijom?


U životu se svako od nas susretao sa brojnim situacijama kada smo bili neshvaćeni i, da upotrebim astrološki termin, u opoziciji sa nekim. Sukobljavanje i oprečni stavovi stvaraju trenje, a često i nezadovoljstvo. I, koliko god ove situacije bile neprijatne, susreću nas sa činjenicom da naš pogled na svet nije jedini, i da mnogo toga zavisi od perspektive. Tu su i uslovljenosti prošlim događajima i naučene emocionalne reakcije koje nam pomućuju ispravno viđenje.

Zahvaljujući tim situacijama, naravno ako smo dovoljno senzibilni i uviđamo značaj preispitivanja, povlačimo se u sebe i kontempliramo. Ovde leži prilika za transformaciju. Rečnikom joge formulisano, aktiviramo pratjaharu – povlačenje u sebi, dharanu – koncentraciju, a ako se baš udubimo i dhjanu – meditaciju, više mogućnosti uma.

Joga i introspekcija u tradiciji


Tradicija joge potiče iz veda, možda i najstarijih poznatih tekstova na svetu. Ti tekstovi su takođe osnova đotiša, najstarijeg poznatog astrološkog sistema. Joga znači jedinstvo, dok se đotiš prevodi kao svetlost. Svetlost se simbolički uvek povezivala sa uvidom i znanjem. Nama su potrebni uvidi da bismo spoznali jedinstvo sa kosmosom. Jogiji su tradicionalno proučavali đotiš, svoju natalnu kartu kao i uticaj planetarnih kretanja na sebe. Na taj način saznavali su više o sopstvenoj karmi, i samim tim o svojim slabostima i snagama, kao i potencijalnim ishodima.

Cilj joge je oslobođenje od karme, odnosno potpuna sloboda od planetarnih uticaja i uslovljenosti. Međutim, uticaj planeta je ogroman. U đotišu one se zovu graha, ono što grabi. Nije lako pobeći iz njihovih kandži. Zato nam je potrebno mnoštvo alata. Proučavanje astrologije može nam poslužiti i da otkrijemo koji su najpovoljniji periodi za određene poduhvate. Osobi na duhovnom putu je od velikog značaja da sazna kada je najbolje vreme za sadhanu, duhovnu praksu. Logika je sledeća: ako znamo da će naredni period biti topao, sunčan i sa dovoljno kiše, savršeno je vreme da sejemo.

Svako od nas, zahvaljujući temperamentu, pogledima na svet i svojim aktivnostima gradi sopstveni život i sopstvenu sudbinu. Zvuči paradoksalno, jer to ukazuje na slobodnu volju, a malopre smo rekli da nas planete grabe. Činjenica je da, iako imamo slobodnu volju i mogućnost da biramo, uglavnom idemo linijom manjeg otpora u ono što je poznato i sigurno, pa makar nas činilo nesrećnima. Postoji određena sila koja na nas deluje, sila planeta kao i sila našeg skladišta karme. Skladište karme se na sanskritu naziva karmašaja, i ona sadrži karmu naših prošlih i sadašnjih aktivnosti, kao i potencijalnu karmu koja tek treba da se odigra.

Drugi alati za introspekciju

Dakle, svaka naša aktivnost, pa i misao i emocija određuju naš pravac u životu. Zakon akcije i reakcije stalno je na snazi, kao u vodi, kada čak i mali pomeraj prsta može promeniti gde ćemo otplutati. Objasniću to terminom egregor. Egregor je neopipljivi energetsko – idejni entitet. To je ono što mi hranimo našim mislima, emocijama i našim postupcima. Svesno ili nesvesno, mi konstantno prizivamo u svoj život određene događaje. Na sanskritu bismo baš to nazvali karmašajom.

Joga i introspekcija zato idu ruku pod ruku, jer jogi želi da postane vladar svoje sudbine, i da pliva ka obali svoje duše. Još jedan alat koji se tradicionalno primenjuje za samoposmatranje je čitanje duhovnih knjiga i razgovor sa učiteljem, odnosno nekim ko je mudriji od nas i u stanju da nas sagleda objektivnije. Ja predlažem i razgovor sa prijateljem u kojeg imamo poverenja i čitanje kvalitetne psihološke i filozofske literature. Uz to, literatura iz drugih kultura i tradicija takođe nam može pomoći da se pomerimo iz stagnantnosti sopstvenih pogleda na svet, u pronađemo univerzalne vrednosti.

Pored toga, alati koje ja koristim su različiti metodi divinacije, kao što je tarot i ji đing. Vođenje dnevnika je takođe jako korisno. To je mesto gde ja proučavam sopstvene misli, emocije i reakcije. Zatim, analiziram ponavljajuće situacije u svom životu i sinhronicitete. Povremeno tumačim snove, a najpre one koji ostavljaju snažan utisak. Otkrila sam ovo kao vrlo koristan metod za uočavanje simbola – šablona podsvesti. U tu svrhu koristim i joga nidru i kontemplativnu meditaciju, kao i druge metode otvaranja svesti. Stavljanje sebe u nove situacije, ali i tehnike disanja i mantre mogu nam pomoći da doživimo trenutke velikih uvida. Najčešće koristim ove alate na značajne dane kao što su pre svega pun i mlad mesec, pomračenja sunca i meseca, ekvinociji i solsticiji i različiti indijski praznici.

Joga i introspekcija: praksa


Umesto zaključka predlažem da se bacimo na praksu. Vreme prolazi i toliko toga se često čini preče od rada na sebi. Život spolja je mnogo glasniji i upadljiviji, ali unutrašnji je beskrajno bogatiji. Sve čitanje i kontemplacija ovog sveta nam ne znači ništa ako ne učinimo svoje telo i um plodnim tlom za razvoj novih ideja. Praksom joge riljamo to tlo, pripremajući ga za cvetanje svog bića.

Osećaš poziv? Javi se i zakaži svoj čas.

Izvori:

  1. Predavanja mog učitelja, Dragana Lončara.
  2. https://www.9graha.com/eng/articles/yoga.htm