Joga i čakre: simbolika čakri, boje, mantre i omotači

Simbolika čakri biće naša glavna tema ovom tekstu. Najpre ćemo se baviti time kojim simbolima je predstavljena svako čakra, kao i njihovim bojama i mantrama. U prethodnom tekstu napravila sam uvod u čakre, opisujući šta su, gde se nalaze i kako se nazivaju (klikni na link i pročitaj). Sada idemo dalje i dublje u razotkrivanje misterije čakri.

U ovom, kao i u prethodnom tekstu, bavićemo se proučavanjem 7 osnovnih čakri redom – muladhare, svadišthane, manipure, anahate, višudhi, agje i sahasrare. Tekst koji sledi najpre će se oslanjati na predavanja mog učitelja Dragana Lončara.

Muladhara – korenska čakra

Ranije sam pisala o tome da je muladhara (slovo h je inače tiho) prva čakra, koja se prevodi kao korenska osnova. Ona se simbolično predstavlja kao tamnocrveni lotosov cvet sa 4 latice. U lotosu se nalazi žuti kvadrat, simbol elementa zemlje sa kojim je ova čakra povezana. Unutar žutog kvadrata nalazi se crveni trougao okrenut na dole, što je simbol ženske energije, šakti, energije plodnosti, kreativnosti. Tu je i šivalingam, prikaz koji predstavlja mušku energiju, svest. Da bi došlo do kreacije, ova dva moraju da se spoje, što je osnova našeg postojanja na ovoj planeti. Prisutan je i prikaz sivog Airavate, slona sa 7 surli.

Broj surli označava 7 tkiva u ljudskom organizmu – plazmu, krv, mišiće, salo, kosti, koštanu srž i tečnosti koje proizvode polni organi. Na taj način čitava naša baza – telo, simbolično je predstavljena. Božanstva koja se povezuju sa muladharom su boginja Dakini i bog Brahma – kreator, a njena planeta je Merkur.

Svaka od latica lotosa predstavlja određene slogove sanskrita. Tako muladhara ima svoja 4 sloga (možeš saznati o drugim slogovima putem ovog linka). Međutim, glavni slog i njegova semena, biđa mantra je LAM. Njeno izgovaranje aktivira ovaj energetski centar. Svaka reč ima određeni zvuk i uticaj na naš um, telo i okolinu. Proučavanje i razmišljanje o tome pomoći će nam da kreiramo život u skladu sa našom najvišom svrhom. Njen omotač sopstva je anamaja koša, odnosno telesni omotač (više o omotačima sopstva pročitaj ovde).

Svadišthana – sakralna čakra


Svadišthana se predstavlja jarko crvenim lotosovim cvetom sa 6 latica. Njegova boja je boja zalazećeg sunca. Danas se, međutim, najčešće prikazuje narandžastom bojom, i tako svaka čakra nadalje deo je duginih boja. Simbolika ove čakre u lotosu oslikava beli mesečev srp sa stranicama okrenutim naviše, onako kako se mlad mesec na istoku pokazuje. To je simbol elementa vode. Dalje je predstavlja makara, mitološko biće koje je spoj krokodila i ribe. Ono je simbol straha i želja u podsvesti, i, kako Lončar objašnjava, stari simbol astrološkog znaka jarca. Boginja koja predstavlja ovu čakru je Rakini, a bog Višnu – onaj koji održava. Nebeska tela sa njom u vezi su Mesec i planeta Venera. Biđa mantra je VAM. Njen omotač je pranamaja koša, energetski omotač.

Manipura – solarna čakra


Simbolika manipure povezana je sa žutim lotosom sa 10 latica. U njoj je ponovo crveni trougao okrenut naniže, koji predstavlja element vatre, vladara ove čakre. Sledeći simbol je ovan, koji predstavlja istrajnost i dinamičnost. Njena božanstva su boginja Lakini i bog Rudra. Nebeska tela vladari su Sunce i Mars. Mantra koja pospešuje rad Manipure je RAM (baš kao naziv ovna na engleskom jeziku). Njena koša je takođe pranamaja koša.

Anahata – srčana čakra


Anahata je 4. čakra, i time predstavlja središnji energetski centar – 3 se nalaze iznad nje i 3 ispod nje. Ona je predstavljena lotosom sa 12 latica, što se podudara sa brojem zodijačnih znakova. Njena boja je plavosiva, ali se u modernom sistemu čakri prikazuje kao zelena. Ta je boja vezana za njen simbol – plavosivi heksagram – simbol vazdušnog elementa. Ovaj heksagram ujedno predstavlja i spoj šive i šakti, energije koja teži naviše i one koja teži naniže. U njemu se nalazi i akanda đoti, večni plamen. Životinja koja simbolizuje ovaj centar je crna antilopa, koja predstavlja nežnost i gracioznost. Simbolika je povezuje sa boginjom Kakini i bogom Išom, a od planeta sa Saturnom. Njena mantra je JAM. Ona vlada manomaja košom.

Višudhi – grlena čakra


Simbolika čakri dalje nas vodi do grlene čakre, višudhi. Ona se prikazuje ružičastim lotosovim cvetom sa 16 latica. I njena je boja nešto izmenjena u modernom prikazu, koji je obično oslikava svetloplavom, poput neba. Unutar ovog lotosa stoji prikaz belog kruga, ili kruga istačkanog svim bojama, simbol etra, prostora, odnosno akaše. Ponovo imamo slona sa 7 surli, ali ovoga puta belog. Tumačenje je da je beo jer je prošao kroz pročišćenje, na šta ukazuje i ime same čakre – u prevodu centar pročišćenja. Kaže se da onaj koji je u potpunosti razvio ovaj centar prevazilazi potrebu za hranom i pićem, što znači da je prevazišao svoju telesnu prirodu. Sećamo se da smo o telesnosti i prikazu slona već govorili u delu o muladhari.

Kada su u pitanju božanstva, ovde imamo boginju Šakini, i boga Sadašivu. Njena planeta je Jupiter. Glavni slog, odnosno mantra za aktivaciju višudhi je mantra HAM. Koša koja je sa njom povezana je vigjanamaja koša – kauzalni omotač.

Agja – treće oko


Stižemo do najfamoznije od svih čakri, agje. Ona je ujedno i najviša tačka do koje voljno možemo dosegnuti. Krunska čakra i njeno dalje aktiviranje zavisi od više sile. No, mogućnosti koje stičemo buđenjem trećeg oka već prevazilaze standarde ljudskih sposobnosti.

Ova čakra se prikazuje lotosom sa 2 latice. Njegove 2 latice simbolizuju idu, mesečev energetski kanal, i pingalu, sunčev energetski kanal, koji se u ovom centru susreću. Biharska škola joge prikazuje je kao srebrni lotos, dok se u modernim prikazima ona oslikava indigoplavom bojom. Unutar lotosa nalazi se krug – šunija ili praznina, a u njemu obrnuti trougao i crni šivalingam, što ponovo predstavlja spoj muškog i ženskog principa. Iznad toga prikazan je simbol OM, što je ujedno i mantra ovog centra, zatim mladi mesec i bindu.

Praznina inače predstavlja prapočetak, ono iz čega je sve izašlo. Mantra OM smatra se prvom rečju, logosom, odnosno prvom vibracijom koja je započela proces stvaranja. Mlad mesec simbolizuje početak ciklusa, a po Lončaru i proces sticanja individualnosti. Bindu se prevodi kao tačka, a ujedno je i naziv za narednu čakru koju ovde nećemo obrađivati. Spomenuću samo da se kaže da je bindu poput neke rupe kroz koju je sveukupnost postojanja procurela i podelila se kao kao kap iz okeana. Kad uzmemo sve ove činioce u obzir, možemo zaklučiti da ovi simboli predstavljaju individualnu svest koja ZNA da je spojem muškog i ženskog principa postala individualna, ali je suštinski jedno sa svime. Agja i jeste centar znanja.

Lončar jednom reče da tek u sahasrari osoba postaje jedno sa svojom božanskom prirodom, iskustveno. Ovde je i dalje odvojena od nje, mada je spoznala. Njena božanstva su Hakini i Paramšiva. U lestvici stvaranja ona je iznad elemenata i ne povezuje se ni sa jednom planetom. Kao i prethodna čakra, povezana je sa vigjanamaja košom.

Sahasrara – krunska čakra


Simbolika čakri predstavlja sahasraru kao lotosov cvet sa 1000 ili bezbroj latica. Ona nema boju odnosno u svim je bojama. Nema ni element, ni božanstva, što predstavlja njenu beskonačnost, njeno jedinstvo sa celim postojanjem, sa samim bogom. Individua se stopila sa kosmičkom svešću. Anandamaja koša je njen omotač, blaženstvo samo.

Simbolika čakri – zaključak


Kao i svaka simbolika, simbolika čakri i njeno proučavanje proces je koji može dovesti do AHA momenta, kada se naša svest budi. Simboli su prikazi nabijeni informacijama koji preživljavaju pod zubom vremena. Kontemplacija, samjama ili dharana na ove simbole može nam pomoći da aktiviramo energetske centre koji su sa njima povezani. Jedna od jogičkih vežbi predlaže gledanje slike simbola čakri bez treptanja. Kao i uvek, što se više posvetimo dobićemo kvalitetnije razultate.

U narednim tekstovima o čakrama baviću se više psiho-fizičkim aspektom čakri, kao i predstavljanjem brojnih joga vežbi za rad sa čakrama.

Znaš li da svaka joga vežba deluje na čakre? Ako želiš da redovno radiš na čišćenju i aktivaciji čakri, kontaktiraj me i rezerviši svoj čas i/ili mesto u grupi.