Benefiti joge za jačanje i elastičnost tela

Na glasanju koje sam objavila na Instagramu mnogi ljudi su izrazili interesovanje za fizičke benefite joga položaja. Pored zdravstvenih benefita koji su značajni, mlade ljude pretežno zanimaju oni vidljiviji i brži efekti joge – kako joga položaji pomažu da se telo zategne, osnaži, da se poveća elastičnost i sveukupno poboljša izgled tela. U ovom tekstu baviću se generalnim efektima joge, umesto kako određena asana deluje.

Čas joge je kompleksna celina. U zavisnosti od stila instruktora i postavljenog cilja ili teme časa menja se i program. Čas nekada može ciljati da obuhvati celo telo, ili gađati pojedine delove tela, ili imati neku drugu temu kao što je mobilnost zglobova, opuštanje, kondicija, podsticanje kvalitetnijeg disanja itd. Nekada su teme više filozofske ili energetske, ali time se u ovom tekstu neću baviti. Ja volim da svaki čas bude drugačiji, i da se u toku celog meseca svi bitniji delovi tela smene kao ciljani. Međutim, videćemo da su joga asane (ili položaji) vrlo komplikovane, i zato je gotovo nemoguće zaobići neki deo tela u jednom času.

1. – levo, vrkšasana – položaj drveta;
2. – gore, Virabhadrasana I – položaj ratnika I;
3. – dole. Kaliasana – položaj boginje Kali.

Poći ćemo od stojećih položaja koji su po Ijengaru od najvećeg značaja za početnike (iako ih početnici, pa i iskusniji vežbači, uglavnom ne vole). Ovi položaji, logično, jačaju mišiće stopala. Znam da to ne zvuči baš privlačno, ko još vežba da bi ojačao stopala. Međutim snaga i elastičnost stopala i skočnih zglobova značajna nam je u svakodnevnom životu, i doprinosi tome da se osećamo stabilno (jer ona nose celu težinu tela) i omogućava nam da budemo aktivni, što doprinosi kvalitetu života sveukupno. Pored toga, stojeći položaji jačaju i istežu noge i sedalni deo. U njima se i leđa jačaju, a u nekima i istežu. Grudni koš je uvek otvoren, ponekad i uvrnut, što doprinosi istezanju međurebarnih mišića i omogućava dublji dah. U zavisnosti od toga da li su ruke opružene ili savijene jačaju se bicepsi ili tricepsi, a ukoliko su ruke iznad glave povećava se mobilnost ramena i istežu se latisimus dorsi. Takođe se često jačaju vratni mišići i podstiče se pokretljivost, u zavisnosti od položaja glave. Ovo su generalni uticaji, ali ima i drugih stojećih asana koje delove tela koje ovde nisam spomenula.

4. – gore, ardha matsjendrasana;
5. – dole, trianga mukhaikapada paščimotanasana;
6. – desno, sidhasana.

Sedeći položaji se većinom izvode pravih leđa, a težnja je da se kičmeni stub sve vreme blago izvlači, bez obzira da li je uspravan ili se spuštamo ka podu. Pored istezanja, leđa se i ovde jačaju, što joga smatra vrlo značajnim. Prema joginskoj poslovici čovek je onoliko mlad (odnosno tako se oseća) koliko mu je dobar kičmeni stub, što obezbeđujemo njegovim skladnim ušuškavanjem u snažne i pokretljive mišiće leđa. Većina ljudi koja na jogu dođe kaže da je bol u leđima velika motivacija za početak vežbanja, i ovaj se problem relativno brzo reši. Pored već navedenih uticaja, mnoge sedeće asana istežu zadnju ložu, jačaju butine i listove, povećavaju pokretljivost u zoni kukova i skočnih zglobova, a mogu jačati i ruke i stomak (posebno ako je aktivna udijana bandha).

7. – levo, uštrasana – položaj kamile;
8. – desno, balasana – položaj deteta;
9. – dole, supta virasana – položaj ležećeg heroja.

Klečeći položaji često istežu butine i stomak, jačaju ili istežu leđa i čine stopala, kolena i kukove pokretljivim. Na ovoj slici možemo videti da oni, za razliku od stojećih asana, mogu biti i vrlo pasivni i opuštajući, ali i vrlo aktivni, kao što je slučaj sa uštrasanom.

10. – levo, setu bandhasana;
11. – desno, anantasana – položaj zmije ili beskraja;
12. – dole, matsjasana – položaj ribe.

Ležeći položaji, iako mogu biti vrlo aktivni (kao u setu bandhasani), deluju umirujuće jer je nivo srca najčešće ispod nivoa drugih delova tela. Osim toga pritisak tela o podlogu deluje slično kao i zagrljaj. U priloženim asanama vidimo da angažuju leđa, ruke ili ramena, istežu i jačaju vratne mišiće, dobri su kao kontra položaji nakon jačanja stomaka, a neki, poput anantasane ga jačaju i sami (odnosno njegove bočne strane).

13. – gore, makarasana, položaj krokodila;
14. – levo, šalabhasana, položaj skakavca, varijanta laste.
15. – desno, takođe šalabhasana,

Položaji na stomaku takođe pružaju taj osećaj zagrljenosti, iako se pri intenzivnom izvijanju poput onog na slici 14. i 15. verovatno nećemo tako osećati. Makarasana je, međutim, dobra priprema, jer je jačanje leđa u njoj nešto slabije i posebno se preporučuje početnicima. U sledeća dva položaja aktivne su i ruke i kukovi, a noge i sedalni mišići se jačaju. U svim ovim položajima prisutno je jačanje zadnje, a istezanje prednje strane vrata, što se u makarasani uz pomoć šaka posebno naglašava.

16. – gore, purvotanasana – položaj istezanja istočne strane;
17. – levo, vašištasana;
18. – desno, adho mukho svanasana – položaj psa licem okrenut na dole.

Položaji sa osloncem na rukama logično jačaju ruke, više ili manje u zavisnosti od raspodele težine. Takođe jačaju i podstiču mobilnost šaka, prstiju i ručnih zglobova. Primetila sam da novim vežbačima treba vremena rašire prste šaka, što znatno olakšava ostajanje u ovim položajima čineći da se osećamo stabilno i ravnomerno raspoređujući težinu, zahvaljujući čemu uspevamo da istrajemo. Ova slika je interesantna jer su prisutni opoziti – na 16. se jača zadnja strana tela dok se prednja isteže, a na 18. je obrnuto. Na 17. se leva bočna strana jača, a desna isteže, što bi se dodatno naglasilo da je desna ruka pored uha i da vuče u svom pravcu.

Ovim tekstom sam želela ukratko da pokažem mnogostruko dejstvo asana. Svaka asana ima brojne varijacije koje mogu dodatno angažovati određene delove tela. Joga kao holistička veština obuhvata ne samo čitavo telo, već teži da obuhvati i celokupnost bića. Uz dodatna podešavanja pomoću pažnje i daha, primećivanje naših misli i emocija, ali i oslobađanje od istih, otvara se potencijal za dublje razumevanje.

Izvori:

1. Kaminoff, Leslie.Joga anatomija“, 2019, Data status, Beograd.
2. Ajengar. “Svetlost joge”, 2015, Biblioteka ISTOK – ZAPAD, Novi Sad.